+ SMM

+ SMM

70 000 .

, .

      + SMM
- "" () + SMM : . (, ). . , . SMM: 4 Instagram (, , ). , , FB. , , FB, Youtube. . SMM . , , , . . WordPress . 70 000 , , , , , . 2 : , ( ). . : , .., . , -

?

""

+ SMM
. (, ). . , . SMM: 4 Instagram (, , ). , , FB. , , FB, Youtube. . SMM . , , , . . WordPress .
70 000 .
2
, ( ). .
5115#1916671#24071 1/228

,, ::

36 000 — 43 000 .
50 000 .
30 000 .
... 70 000 .
30 000 .
() 20 000 .
- 45 000 .
25 000 .
, 30 000 .
- 40 000 .
- 40 000 .
23 000 .
( 1) 55 000 .
... 30 000 — 33 000 .
60 000 .
-

222

- 50 000 .